Koncepcja

Koncepcja

Nasza szkoła podstawowa podzielona jest na cztery roczniki klasowe. Umożliwia to skuteczne

prowadzenie klas i wspieranie dzieci dokładnie w tych obszarach, w których jest to konieczne.

Nasza szkoła podstawowa kieruje się planem metodycznym, uzdalniającym dzieci w ciągu czterech lat szkoły podstawowej do samodzielnego uczenia się i przygotowującym jak najlepiej do szkół ponadpodstawowych.

Obejmuje to wprowadzenie do pracy samodzielnej, grupowej lub pracy przy projektach, nauczenie się prezentowania i omawiania wyników.

Oto nasz plan metodyczny w skrócie:

1. klasa
praca według planu, samodzielność, struktura

2. klasa
kartoteki z ćwiczeniami/hasła do zapamiętania,
praca według planu z zadaniami obowiązkowymi i fakultatywnymi, fakultatywne oferty nauki

3. klasa
plakaty,
samokontrola, warsztat, eksperymenty

4. klasa
informacja zwrotna, ocena,
samoocena, referaty

Gdyby konieczne było wsparcie,

przydzielono nam centrum wsparcia w szkole Astrid-Lindgren-Schule. Znajduje się ono tuż obok terenu naszej szkoły. Specjaliści od nauczania integracyjnego są więc bezpośrednio na miejscu.