Takim

Ekip

Karma eğitim okulu öğretmenlerinden oluşan daimi ekip, tüm temel konuları, İngilizce ve Fransızca yabancı dillerini ve tüm zorunlu seçmeli dersleri (teknoloji, tüketici eğitimi, Fransızca, bilişim, tekstil işleme) kapsayan 27 çalışandan oluşmaktadır.

Karma eğitim okulunun öğretmenleri, sınıf ekipleri halinde organize olurlar. Düzenli danışmalar, burada da olağan bir uygulamadır. Buna ek olarak, orta öğretim 1. basamağının tüm konularının ortaklaşa danışıldığı ve kararların alındığı her öğretim yılı başına dört ayrı karma eğitim okulu düzeyinde konferans düzenlenmektedir.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner